Instrukcja zbierania podpisów

Formularz poparcia dla KW Patrioci Polska można pobrać stąd: https://pppolska.pl/wp-content/uploads/2023/08/FormularzKW-PatriociPolska.pdfOsoba zaangażowana w zbieranie podpisów powinna zdawać sobie sprawę, że pochłania to dużo czasu.

Polecamy nie wdawać się w zbędne dyskusje z kimkolwiek, dyskusja jest to powód numer 1, że ilość zebranych podpisów jest bardzo mała.

Proszę pamiętać, że wyraźny PESEL, to najważniejsza część zbiórki „podpisów”, nieprawidłowy PESEL oznacza, że dany „podpis” jest nie ważny. Oprócz nr PESEL pozostałe dane również muszą być poprawne, dlatego podajemy przykłady nieprawidłowości w zbieranych danych:

  • brak, nieczytelne, inne imię lub nazwisko;
  • brak, nieczytelny, inny adres;
  • niepełny adres;
  • brak podpisu, podpis innej osoby;
  • wyborca spoza okręgu;
  • poparcie udzielone przez osobę zmarłą;
  • poparcie udzielone przez tą samą osobę więcej niż raz.

Osoba która składa podpis, musi mieć 18 lat, obywatelstwo Polskie i musi mieszkać w danym okręgu wyborczym.

Każdy okręg musi zebrać 5000 podpisów ważnych. Mamy na to 3 tygodnie, licząc od 8 sierpnia. Wybory do Sejmu odbędą się 15 października.

1) Najlepszy sposób na zbieranie podpisów to: chodzenie od drzwi do drzwi na dużych osiedlach mieszkaniowych w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdy ludzie są w domach. Jest to bardzo skuteczny sposób, a także bardzo wydajny, większość ludzi składa podpisy, często jest kilku współlokatorów w jednym mieszkaniu, którzy złożą podpisy. Kilka godzin chodzenia od drzwi do drzwi oznacza, że jedna osoba jest w stanie zebrać 100 podpisów dziennie, 4 osoby zbierające oznacza 400 podpisów dziennie, itd.

2) Imprezy masowe jak np. dożynki, jest to bardzo dobra okazja do zbierania podpisów, jest tam wielu ludzi i są to lokalni mieszkańcy. To jest miejsce gdzie warto mieć np. napoje chłodzące (lub przy niesprzyjającej aurze np. pączki) co gwarantuje sukces. Podczas jednej takiej imprezy, minimum 500 podpisów powinno być zebranych. Proszę unikać miejsc dla turystów, często są tam osoby z zagranicy lub z poza okręgu wyborczego, nie warto tracić tam czasu.

3) Najbliższa rodzina, sąsiedzi, koledzy z pracy, znajomi z parafii czy klubu sportowego, środowisko które nas wszystkich otacza, to jest najpewniejsze miejsce na zbiórkę podpisów. Osoba zarejestrowana w PP powinna przynieść minimum 100 podpisów, średnio mamy 30 osób na okręg.

4) Zaangażowanie osób trzecich, nie związanych z Patrioci Polska, są to osoby obce, jednak często nie wiemy jaka będzie reakcja osób trzecich na prośbę o pomoc w zbiórce podpisów. Polecamy próbować i pytać o pomoc.

5) Zostawić formularze z podpisami w sklepach u znajomych, u fryzjera, w lokalnej remizie strażackiej itp. Potrafi to być dość skuteczne.

Proszę pamiętać, że PESEL najlepiej wpisać samemu, muszą być to wyraźne cyfry, proszę nie poprawiać cyfr, pomyłki należy wpisywać ponownie, żeby cyfry były bardzo wyraźnie.

Proszę trzymać listy z podpisami w bezpiecznym miejscu i przekazywać te listy do lidera w swoim własnym okręgu. Prosimy o komunikowanie się z liderem i przekazywanie mu informacji o liczbach już złożonych podpisów.

Życzymy wszystkim skutecznej pracy i sukcesu w zbiórce.