Kategoria: Dokumenty

  • Program

    Postulaty Programowe Patrioci Polska Administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, sprawy wewnętrzne 1) Czerpiemy z zasad cywilizacji łacińskiej; 2) Uznajemy prymat zasady pomocniczości w relacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy, instytucjami […]