Konwencja 27.05.2023

Zapraszamy wszystkich, którzy się zarejestrowali na naszą konwencję.

HARMONOGRAM ZJAZDU RUCHU PATRIOCI POLSKA 27 MAJA 2023:

13.00 Rozpoczęcie zjazdu Patrioci Polska

13.05 Krzysztof Młynarczyk, członek założyciel Ruchu Patrioci Polska

13.30 Michał Jadwiszczok z Katowic, członek założyciel Ruchu Patrioci Polska

13.45 Wojciech Polak z Olsztyna, zaproszony gość

14.00 prezentacja PowerPoint

14.10 dr Grzegorz Wojarnik ze Szczecina, członek założyciel Ruchu Patrioci Polska, przedstawi wstępnie zarysy programu PP

14.25 Debata pomiędzy Arturem Kalbarczykiem a zaproszonym gościem

15.00 Przerwa kawowa

15.40 Wznowienie zjazdu

15.45 dr Grzegorz Wojarnik przedstawi główne punkty programu PP

16.10 Dominik Narloch z Gdyni, członek założyciel Ruchu Patrioci Polska

16.20 Marcin Homik z Warszawy, członek założyciel Ruchu Patrioci Polska

16.30 Piosenka, specjalnie napisana na zjazd PP

16.35 Paweł Filipowski z Wrocławia, członek założyciel Ruchu Patrioci Polska

16.45 Prezentacja Power Point

16.50 Joanna Kuraszkiewicz z Poznania, członek założyciel Ruchu Patrioci Polska

17.10 Artur Kalbarczyk, przemówienie kończące zjazd

17.40 Zakończenie zjazdu