Oświadczenie Ogólnopolskiego Ruchu Patrioci Polska w Sprawie Pozbawienia Immunitetu Posła Grzegorza Brauna

Biorąc pod uwagę, że immunitet parlamentarny nie jest przywilejem osobistym posła, lecz gwarancją niezależności parlamentu jako instytucji i kluczowym elementem ochrony zasad przedstawicielstwa narodowego zdecydowanie sprzeciwiamy się decyzji o pozbawieniu immunitetu posła Grzegorza Brauna.

Zasadniczym celem immunitetu jest zapewnienie posłom możliwości wykonywania mandatu, w tym wolności słowa, bez obawy przed represjami politycznymi. Z tego względu jego uchylenie powinno mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieją niepodważalne dowody na popełnienie przestępstwa.

W przypadku Pana Grzegorza Brauna, obserwujemy sytuację, w której z przyczyn politycznych pozbawienie immunitetu nastąpiło bez dostatecznych podstaw i dotyczyło działań związanych bezpośrednio z wykonywaniem mandatu polskiego. Taka sytuacja stanowi niebezpieczny precedens podważający integralność naszego systemu i niezależność parlamentu RP.

Stoimy na stanowisku konieczności natychmiastowego przywrócenia immunitetu posła Brauna z poszanowaniem regulacji zawartych w polskich źródłach prawa. Tylko w ten sposób możliwa będzie ochrona systemu reprezentacji parlamentarnej przed nadużyciami ze strony tzw. elit politycznych, a w następstwie odbudowa zaufania obywateli do instytucji państwowych.

Ogólnopolski Ruchu Patrioci Polska domaga się poszanowania zasad wolności, prawa i niezależności mandatu poselskiego, które są fundamentem systemu parlamentarnego i gwarancją prawidłowego funkcjonowania państwa.

Z poważaniem,

Artur Kalbarczyk
Prezes Ogólnopolskiego Ruchu Patrioci Polska