Oświadczenie Ogólnopolskiego Ruchu Patrioci Polska w Sprawie Wyroku Sądowego Wobec Mariusza Dzierżawskiego

Z ogromnym niepokojem i zdecydowanym sprzeciwem przyjęliśmy wiadomość o wyroku sądowym, na mocy którego bezpodstawnie skazano na karę ograniczenia wolności oraz wysoką grzywnę Mariusza Dzierżawskiego, członka zarządu Fundacji Pro-Prawo do Życia, który był odpowiedzialny za zorganizowanie kampanii społecznej informującej o wynikach badań naukowych dotyczących zjawiska pedofilii w środowiskach osób o skłonnościach homoseksualnych. Wyrok przypomina najgorsze czasy totalitarne, gdy wydawano wyroki za same poglądy. Decyzja sądu to nic innego, jak zaprzeczanie faktom, które są niewygodne dla aktywistów i ideologów LGBT.

Podejmowanie badań oraz informowanie opinii publicznej na temat zjawisk społecznych, w tym tak drażliwych i niebezpiecznych jak przestępstwa seksualne popełniane przez osoby homoseksualne zwłaszcza wobec nieletnich, stanowi fundament demokracji i wolności słowa. Wyrok, który kara za takie działania, stanowi niepokojący sygnał dla wszystkich ludzi dbających o prawdę, przejrzystość i sprawiedliwość.

Nie możemy milczeć w obliczu tak rażącego naruszenia praw człowieka i zasad wolności słowa. Wzywamy Ministra Sprawiedliwości do natychmiastowej kasacji tego wyroku oraz do działań zmierzających, aby prawo było stosowane w sposób sprawiedliwy, niezawisły i transparentny. Nie możemy pozwolić, by strach przed ujawnieniem niewygodnych prawd stał się narzędziem represji charakterystycznej dla systemów totalitarnych.

Solidaryzując się z osobą skazaną, jej rodziną i wszystkimi, którzy walczą o prawdę i sprawiedliwość, nasza partia zobowiązuje się do pracy nad wzmocnieniem ochrony zarówno wolności słowa jak i badań naukowych, aby żaden badacz nie musiał obawiać się o swoje bezpieczeństwo i wolność, wykonując swoją pracę. Wierzymy, że tylko w atmosferze wolności do głoszenia wyznawanych poglądów możemy budować zdrowe i sprawiedliwe społeczeństwo.
Zapewniamy, że stoimy i będziemy stać na straży prawdy oraz wolności, i będziemy kontynuować naszą walkę w obronie tych fundamentalnych wartości.

Z poważaniem,

Artur Kalbarczyk
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Ruchu Patrioci Polska