Oświadczenie Partii Patrioci Polska w Sprawie Protestów Rolników i Kierowców

Szanowni Państwo,

Partia Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska z wielkim zadowoleniem przyjmuje i wspiera trwające protesty rolników i kierowców ciężarówek na granicy z Ukrainą oraz te, które odbyły się 6 marca b.r. w centrum Warszawy. Uważamy, że wyraz solidarności z rolnikami nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, ma kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego rolnictwa oraz niezależności żywnościowej.

Protesty te, choć wielu twierdzi, że mają niewielkie szanse na sukces, w obecnej sytuacji zdają się mieć realną moc przemiany. Jedność rolników w całej Europie jest świadectwem rosnącego niezadowolenia z polityki Unii Europejskiej, która przez ideologicznie nakierowane programy takie jak „Zielony Ład” oraz poprzez zezwolenie na niekontrolowany import taniego a także nie spełniającego jakichkolwiek norm jakościowych zboża czy innych produktów żywnościowych z Ukrainy, zagraża egzystencji branży rolniczej i całych sektorów gospodarki z nimi związanych.

Należy podkreślić, że protesty te są wyrazem szerokiego społecznego przebudzenia. Część naszego narodu, która od lat pracuje na roli, dostrzega teraz bezpośrednie zagrożenie dla swojej przyszłości oraz w konsekwencji całego społeczeństwa. Jest to zjawisko, które zasługuje na uwagę i nie może być ignorowane przez obecne władze.

Z przykrością odnotowujemy, że dotychczasowe działania polityczne nie poskutkowały likwidacją niekorzystnych dla rolników regulacji. Brutalność, z jaką spotkali się protestujący w Warszawie jest dowodem na to, że obecny rząd obawia się głosu narodu, co jednocześnie potwierdza skuteczność protestów.

Apelujemy o pilną rewizję polityki rolniczej i handlowej Polski oraz Unii Europejskiej. Konieczna jest likwidacja zasad „Zielonego Ładu”, zakończenie polityki „eko-szaleństwa” oraz zakończenie polityki otwartych granic dla importu zboża z Ukrainy, które to działania szkodzą naszym rodzimym producentom, a w konsekwencji konsumentom, którymi wszyscy jesteśmy.

Partia Patrioci Polska stoi na stanowisku, że tylko przez zdecydowane kroki, mające na celu ochronę interesów polskiego rolnictwa, możliwe będzie zbudowanie silnej i suwerennej gospodarki rolnej. Dlatego wyrażamy nasze pełne poparcie dla protestów rolników i kierowców, jednocześnie wzywamy rząd do natychmiastowego podjęcia działań, które realnie zmienią obecną, niekorzystną sytuację.

Wzywamy również wszystkie siły polityczne oraz obywateli Polski do wsparcia rolników oraz wszystkich, którzy w pierwszej kolejności dbają o dobro Polski a nie interesy obcych krajów czy organizacji. Tylko wspólnymi siłami możemy doprowadzić do zmian, które zapewnią rozwój polskiej wsi oraz całego kraju.

Z wyrazami szacunku,

Artur Kalbarczyk Prezes Ogólnopolskiego Ruchu Patrioci Polska